Нормативно-правова база управління праці та соціального захисту населення

Постанова КМУ від 29 січня 2003 р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"

Постанова КМУ від 8 вересня 2005 р. № 875 "Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат"

Постанова КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова КМУ від 21 лютого 2001 р. N 159 "Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати"

Постанова КМУ від 20 грудня 1997 р. N 1427 "Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати"

Постанова КМУ від 11 серпня 1995 р. N 648 "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах"

Постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"

Постанова КМУ від 13 лютого 2013 р. № 115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів"

Постанова КМУ від 27 квітня 1993 р. № 301 "Про трудові книжки працівників"

Постанова КМУ від 12 липня 2005 р. N 562 "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова КМУ від 21 травня 1992 р. № 258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"

Постанова КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"

Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

Постанова КМУ від 2 серпня 2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею"

Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

Постанова КМУ від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Постанова КМУ від 24 лютого 2003 р. N 250 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"

Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років"

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Основи законодавства України по культуру"

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"

Закон України "Про державну допомогу сім"ям з дітьми"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям"

Закон Ураїни "Про соціальний діалог в Україні"

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення"

Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв"язку з порушенням строків їх виплати"

Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

Закон України "Про оплату праці"

Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про відпустки"

Господарський процесуальний кодекс України

Господарський кодекс України

Кодекс законів про працю України

Кодекс адміністративного судочинства України

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний кодекс України

Конституція України

Ми у соцмережах

Пошук на сайті

Випадкові новини

Авторизація