Нормативно-правова база молодіжної політики

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами)

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 року № 281-XIV (зі змінами)

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-III (зі змінами)

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» від 6 жовтня 1999 року № 1284/99

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» від 24 квітня 2000 року № 612/2000

Указ Президента України «Про гранти Президента України для обдарованої молоді» від 02.08.2000 № 945/2000

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29 березня 2001 року № 221/2001

Указ Президента України "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні" від 28.03.2008 №279/2008

Указ Президента України «Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді» від 06.01.2010 № 6

Указ Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року".

Указ Президента України«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12 червня 2015 року № 334/2015

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015

Указ Президента України "Про Стратегію національно-патріотичного виховання" від 18.05.2019 №286/2019

Розпорядження Президента України «Про заходи щодо дальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді» від 29 червня 2001 року № 173/2001-рп

Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан реалізації державної молодіжної політики» від 18 червня 1999 року № 1059

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін» від 3 липня 2006 року № 899

Постанова КМУ «Про премію КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України» від 21.11.2007 № 1333 (із змінами)

Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації» від 07.12.2016 №999

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" від 16 березня 2016 р. № 194

Постанова КМУ «Про затвердження державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-20120 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 18.02.2016 №148

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму» від 12 травня 2004 року № 298-р

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Формування здорового способу життя української молоді: стан, проблеми та перспективи"» від 3 лютого 2004 року № 1425-IV

Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Сільська молодь: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"» від 20 грудня 2005 року № 3238-IV

Постанова Верховної Ради «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему:"Ціннісні орієнтації сучасної української молоді" від 23.02.2017 № 1908- VІІІ

Наказ міністерства молоді та спорту україни "Про забезпечення реалізації Указу Президента України від 02.08.2000 року № 945 "Про гранти Президента України для обдрованої молоді"" від 15.10.2013 № 619

Наказ міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання" від 03.03.2016 № 808

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки

Авторизація