Інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві
10 лип, 2024 0 Коментарів 38 Переглядів

Інструктаж з пожежної безпеки на підприємстві

Інструктаж з питань пожежної безпеки — один із найдешевших та найефективніших заходів забезпечення пожбезпеки на підприємстві. Він допомагає навчити керівників, працівників та відповідальних осіб заходам пожежної безпеки і правильним діям у разі пожежі. Як організувати інструктажі, які види інструктажів з пожежної безпеки бувають — розповідаємо у статті

Мета проведення інструктажів з пожежної безпеки

Інструктажі проводять відповідно до встановлених вимог щодо організації навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб та працівників підприємства, підвищення їх рівня знань і обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки та зменшення кількості пожеж на підприємстві.

Як організувати інструктажі з пожежної безпеки

Інструктажі працівників із питань пожежної безпеки, а також навчання і перевірку знань має організувати керівник підприємства, а у структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня тощо) — керівник відповідного підрозділу (п. 4 р. І Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджений наказом МВС від 05.12.2019 № 1021; далі — Порядок № 1021).
Порядок проведення інструктажів керівник встановлює наказом підприємства, у якому також:
 • 1.призначають працівників, відповідальних за організацію та проведення інструктажів, перевірку знань;
 • 2.установлюється порядок проведення та періодичність інструктажів;
 • 3.затверджуються переліки посад, під час призначення на які особи повинні проходити навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі.
Інструктажі з пожежної безпеки проходять у робочий час коштом роботодавця.

Види інструктажів з пожежної безпеки

1. Вступний інструктаж проводять на підставі чинних на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативно-правових актів у спеціально обладнаному для цього приміщенні.
Під час проведення вступного інструктажу працівника:
 • 1.ознайомлюють із загальними протипожежними правилами та заходами на підприємстві;
 • 2.ознайомлюють з планами евакуації та системами оповіщення;
 • 3.пояснюють послідовність дій у разі пожежі та заходи безпеки для її уникнення.
Вступний інструктаж проходять:
 • 1.працівники, яких приймають на постійну або тимчасову роботу;
 • 2.працівники інших організацій, які прибули на підприємство й беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
 • 3.учні та студенти, які проходитимуть на підприємстві виробничу практику, трудове або професійне навчання(пп. 1 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
2. Первинний інструктаж проводять безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.
Первинний інструктаж проходять:
 • 1.особи, що прийняті на роботу;
 • 2.працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
 • 3.особи, які прибули на підприємство і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі, ремонтних, будівельно-монтажних, фарбувальних, зварювальних роботах тощо;
 • 4.учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо (пп. 2 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
Післяпроведення вступного та первинного інструктажівпрацівники повинні засвоїти наступні питання:
 • 1.основні вимоги нормативних актів з питань пожежної безпеки;
 • 2.вимоги інструкцій про заходи пожежної безпеки для підприємства, структурного підрозділу (цеху, дільниці, лабораторії, приміщення тощо);
 • 3.види пожежонебезпечних робіт;
 • 4.план евакуації, евакуаційні шляхи і виходи;
 • 5.дії в умовах пожежі, а також у разі сильного задимлення на шляхах евакуації;
 • 6.місця розташування первинних засобів пожежогасіння;
 • 7.пожежонебезпечні властивості обладнання, інструментів, матеріалів і сировини;
 • 8.види вогнегасників, які застосовуються на підприємстві, правила їх використання залежно від класу пожежі;
 • 9.місця розташування телефонного зв’язку, способи повідомлення про пожежу;
 • 10.способи надання домедичної допомоги потерпілим.
А також післяпроведення вступного та первинного інструктажівпрацівники повинні вміти:
 • 1.користуватися первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, внутрішніми пожежними кран-комплектами;
 • 2.виконувати необхідні дії під час виявлення і в умовах пожежі;
 • 3.орієнтуватися на шляхах евакуації в разі сильного задимлення;
 • 4.своєчасно реагувати на повідомлення системи оповіщення про пожежу.
3.Повторнийінструктаж проводять на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік (пп. 3 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
Повторний інструктаж:
 • 1.проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи;
 • 2.проводиться за обсягом і змістом питань первинного інструктажу;
 • 3.спрямований на закріплення працівниками набутих знань з пожежної безпеки.
4. Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:
 • 1.у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації наявного пожежонебезпечного устаткування;
 • 2.на вимогу посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) або її територіальних органів, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти в разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.
Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників подібних спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначають у кожному випадку окремо залежно від обставин, що спричинили потребу в його проведенні (пп. 4 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
5. Цільовий інструктаж проводять з працівниками перед виконанням ними тимчасових вогневих робіт (зварювання, розігрівання тощо), під час ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха (пп. 5 п. 2 розд. IV Порядку № 1021).
Для перевірки знань необхідно розробити та затвердити перелік питань, з якими ознайомлюють працівників під час проведення вступного, первинного, позапланового та повторного інструктажів (п. 4 розд. IV Порядку № 1021).
Відповідно до вимог п. 4 розд. IV Порядку № 1021 цей обов’язок покладається на керівника підприємства, але зазвичай перелік питань розробляють фахівці з пожежної безпеки підприємства.

Хто проводить інструктажі з пожежної безпеки

Інструктажі проводять особи, які пройшли навчання і спеціальну підготовку в суб’єктів, що мають право проводити відповідні навчання, та отримали посвідчення встановленого зразка.
Вступний інструктаж з питань пожежної безпеки можуть проводити посадові особи, визначені відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт, який після проведення інструктажів здійснює перевірку знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевірку набутих навичок.

Де реєструють інструктажі з пожежної безпеки

Інструктажі з питань пожежної безпеки можна проводити разом з відповідними інструктажами з питань охорони праці (п. 5 розд. IV Порядку № 1021). Але результати проведення інструктажів з пожежної безпеки (крім цільового) слід зазначати у Журналіреєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях (додаток 2 до Порядку № 1021).
Запис про проведення цільового інструктажу роблять у наряді-допуску на виконання тимчасових вогневих робіт.

Висновки

 • 1.Порядок проведення інструктажів встановлюють наказом підприємства, у якому зазначають усі необхідні вимоги.
 • 2.Працівників, які пройшли спецнавчання (пожежно-технічний мінімум), можна увільнити від вступного та первинного інструктажів.
 • 3.Для підвищення рівня знань з питань пожежної безпеки бажано запросити на проведення інструктажів фахівців ДСНС.
 • 4.Для перевірки знань необхідно розробити та затвердити перелік питань.
 • 5.Інструктажі мають право проводити особи, які пройшли навчання і спеціальну підготовку та отримали посвідчення встановленого зразка.

Навчання з питань охорони праці: види та організація

Якісне навчання з питань охорони праці – одна із складових організації безпечних умов праці на робочих місцях, особливо при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. А безпека на робочих місцях – це...

Види інструктажів з охорони праці

Інструктаж є обов’язковою процедурою, як для основних працівників так і для сумісників. Працівник, який своєчасно не пройшов навчання з охорони праці, до роботи не допускається. Залежно від часу та причини проведення інструктажів з питань охорони...

ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення...

0 Коментарів

Авторизація