Зміни  внесені до КЗпП щодо видачі копії наказу про звільнення усім працівникам.
12 сер, 2021 0 Коментарів 108 Переглядів

Зміни внесені до КЗпП щодо видачі копії наказу про звільнення усім працівникам.

У ст. 47 КЗпП зазначається, що роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. 
           Такі зміни відбулися з 10 червня 2021 року.
При цьому існує помилкове твердження, що замість копії можна видати дублікат оригіналу наказу. Зазначимо: у разі затримки видачі копії наказу (розпорядження) про звільнення з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП). Тож, якщо видати працівнику в день звільнення дублікат оригіналу, а не копію, то слідом уже можна готувати круглу суму у вигляді середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
Копія наказу: як її оформити?
      Звернімось до наказу Міністерства юстиції України від 18.05.2015 №1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” (далі - Правила №1000/5):
Копії бувають різними, залежно від способу їх виготовлення, а саме:
  •  факсимільні - копії виготовляються за допомогою засобів копіювально-розмножувальної техніки, у тому числі багатофункціональних пристроїв, що точно відтворюють усі зовнішні ознаки, художні особливості оформлення реквізитів, їх розташування (включаючи підпис та печатку) або частину їх;
  •  вільні - виготовляються шляхом передрукування або переписування оригіналу документа, що повністю відтворюють його інформацію, але не абсолютно точно відтворюють його зовнішні ознаки (шрифт, реквізити бланка, підпис, печатку тощо).
Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.
Напис про засвідчення копії складається із:
 слів «Згідно з оригіналом»;
назви посади, особи, яка засвідчує копію;
особистого підпису особи, яка засвідчує копію;
її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища;
дати засвідчення копії.
На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія». Напис про засвідчення копії наказу буде лише на копії наказу. На оригіналі ж документу написів про зроблені з нього копії не буде.
У день звільнення працівника слід зробити такі кроки:
1.Видається наказ про звільнення працівника.
2.Зазначається про копію наказу у відмітці про ознайомлення.
3.Підписують наказ у директора.
4.Реєструється наказ.
5.Отримується підпис працівника у відмітці про ознайомлення з наказом.
6.Робиться ксерокопія наказу.
7.Засвідчується копія. Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.
8.Зазначається відмітка про засвідчення копії.
9.Скріплюється напис про засвідчення копії відбитком печатки відділу кадрів або печатки «Для копій».
10.На лицьовому боці у верхньому правому куті наказу ставимо відмітку «Копія» - власноруч або за допомогою штампу.

ФОПів зобов’яжуть укладати колективні договори, а роботодавцям посилять відповідальність

Оприлюднено текст урядового законопроекту № 5266 щодо застосування колективних договорів та заборони дискримінації при працевлаштуванні. Зокрема, проектом акта пропонується передбачити можливість укладення колективного договору фізичними особами,...

В які строки виплачувати зарплату та що буде за їх недотримання?

За порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам більше, нiж за один місяць та виплату грошових коштів не в повному обсязі, чекає штраф на підприємство . Строки та порядок виплати заробітної плати Право працівників на оплату своєї...

Працювати за трудовим договором – вигідно!

Трудове законодавство гарантує найманому працівнику здорові та безпечні умови праці, оплачувані відпустки й лікарняні. Вам допоможуть у разі нещасного випадку на роботі, дадуть пільги, якщо у вас є малолітні діти. Всього цього позбавлені...

0 Коментарів

Авторизація